Lord Ominous balsas, eilės

Anapilis ’Dausos... Gyvenimo Pilnatvė‘ / Valefar ‘Mirtis ir Tyla‘  split 7’EP

2002, Danza Ipnotica Records

 

Side A: Anapilis 'Dausos... Gyvenimo Pilnatvė'

Side B: Valefar 'Mirtis ir Tyla'

 

Valefar 'Mirtis ir Tyla'
Žodžiai: Martyno Meškausko
Muzika
: Vytauto Stankaus

Mirtis, tyla – ji dvelkia vėsuma,
Jų kūnai susipynę guli tamsoje.
Lokys ir vilkas pasidaliję neša
Parodyti žmonėms,
Kad ne naujagimis yra
Ir nereik skandinti jų laše.

Viena galva – tai apsinuoginus tiesa,
Kita galva – bespalvis kūnas,
O akyse jos laikrodžiai
Gyvenimo sustoję.
Gal atsukt rodyklę? –
O, ne - tai beprasmiška ir pavojinga.

O gal akis išdurt ?
Klausia žmonės,
Bandydami pagaut svajonę.
Lokys ir vilkas kūnus neša
Ir nusineša su savimi
Nepagaunamą svajonę.

 
Valefar 'Death and Silence'
Lyrics by Martynas Meškauskas

Music: Vytautas Stankaus

Death, silence – it breaths of coolness,
Their bodies lying in the dark entangled.
Bear and wolf carry on dividedly
To show the humans,
That it is not a new born child
And there’s no need for drowning in a drop.


One head - the naked truth,
Another one – the body in no colour,
And in it’s eye the clocks of life
Remain in stillness.
The hand – maybe to turn it back?-
Oh, no – it would be senseless and dangerous.

So, maybe put it’s eyes out?
People ask, trying to catch a dream.
But bear and wolf – they carry bodies away
And take the elusive dream with them.
 

 

. . .