God’s Pantheon Demo/ re-released CD

2002, Odium Records

Recorded at 'Skro' studio

 

1. Intro – Horde of Hell

2. Kraujo Orgija Gize [Blood Orgy in Gize]

3. Ozirio Teismas [Court of Oziris]

4. Susimastyk ir Nusilenk [Think Over and Obey]

5. Mėnulio Paslaptis [Mystery of the Moon]

6. Keista Ateitis [Strange Future]

7. Tamsiausi Ritualai [Darkest Rituals]

8. Neprasiskverbs Ritualas Ryto Šviesoje [Won‘t Penetrate Ritual in Morning Light]

 

Lord Ominous - vocals

Thoth - guitar/bass

Renofer - drums

 

We would like to dedicate this demo to the Egypt pharaon Echnaton, XVII dinasty.

. . . 

 

Kraujo Orgija Gize

Ne tik čia stovi,

Cheopso piramidė

Mastabos ir šventyklos

Žiniai kraujo nori

Ir Seto mirties dievo.

 

Gize nekropolis

Ir jo milžinas sargybinis

Ramus

Jo tylą žino tik religija,

Sudievinusi gamtą ir

Žemiškąją valdžią.

 

Dievų panteonas didelis,

Jų kultas garbinamas

Velionių globėjas – Anubis

Šakalo galva jam didoka

Nes kaklo arterijas

Čiulpia žiniai.

 

Gyvuliai šventi ir žiniai kalti

Skiriasi kiekvienas

Saulės spinduly.

 

Ozirio Teismas

Užbalzamuotas didikas

Su šventu amuletu

Kelia sarkofago dangtį

Prisipažins Oziriui, kad

Elgias negerai.

 

Žiniai ant skarabėjaus

Užrašė maldą.

Mirusio širdį

Prašė neliudyti

Ozirio  teisme

Į kurį turės jis stoti.

 

Ten

Požemio karalystėj

Pasitiks Anubis

Ir pasvers didiko širdį.

 

Pomirtinis jo gyvenimas

Bus panašus į žemiškąjį.

Įsikūnys jo siela į

Portretinę skulptūrą

Vadinamą – Mumija.

 

Susimąstyk ir Nusilenk

Žiūrėk į seną mūsų dievą Ozyrį

Susimąstyk ir nusilenk

Paaukok paukštį Ibį

Mūsų požemio valdovui.

 

Kaip keista, visa tai, kaip lengva

Šventa ir kilminga

Turėti ryšį su dievu

Kuris mokės paversti tave faraonu.

 

Mėnulio Paslaptis

Konas sako man “Žiūrėk giliai man į akis – tu užmirši, ką tu matei šia naktį. Aš supažindinsiu tave su paslaptingu mėnuliu, su pilnaties paslaptimi, kurią dar vadinam Tota... tai mėnulio dievas. O dabar aš noriu, kad sugrįžtum miegoti, eik mano brangusis.”

 

Keista Ateitis

Tu žiūri į jų akis

 Jie paprasti vaikai

Matai jų akyse

Griuvėsius kuriantį gyvenimą.

 

Gal yra galimybė,

Bet jos nėra.

Gyvenimas, mirtį paims lengvai

Dešinę ar kairę

Būtį kas gi pasirinks.

 

Tamsiausi Ritualai

Atėjo rytas, taigi jie turėjo skristi

Iš tamsaus ritualo

Patamsio, kur negalėjai jų išvysti

Ir girdėti žinių melo.

 

Ne kiekvienas ras jų

Naują vietovę

Ir vėl reiks atskleisti

Kam paskyrė jautį Apį.

 

Neprasiskverbs Ritualas Ryto Šviesoje

Pro šaltą mūro sieną

Neprasiskverbs ritualas ryto šviesoje

Ir vėl nieks negirdės nakties himno

Lūžio antspaudo šventyklos.

 

Šioj vietoj reiks reiks aukoti

Sakalą Amonui.

 . . .